Zpráva o činnosti Free Czech Media v letech 2015 a 2016

Sdružení novinářů proti omezování svobody médií Free Czech Media vzniklo v Praze dne 18. listopadu 2014. V návaznosti na zásadní změny ve vlastnictví hlavních českých deníků a dalších významných médií.

V letech 2013 a 2014 totiž opustily české prostředí profesionální zahraniční domy, jejichž vydavatelská kultura umožňovala rozvoj a profesionalizaci redakcí, které byly zcela a důsledně nezávislé na politických místech. Novinářská práce se v naší zemi rozvíjela v letech 1990–2012 podle standardů liberální žurnalistiky západních demokracií. Redakce přijímaly své etické kodexy a zaváděly profesionální pravidla práce. Žurnalistika byla chápána jako veřejný prostředek, jímž se občané mohou dovolávat svých ústavních práv a jimi může veřejnost jako celek kontrolovat výkon politické a státní moci.

Spolek FREE CZECH MEDIA založili

Pavel Šafr, dlouholetý šéfredaktor klíčových pražských deníků, bývalý člen představenstva vydavatelství Mafra a.s., šéfredaktor Lidových novin, Mladé fronty DNES, zástupce generálního ředitele vydavatelství Economia a vedoucí projektu reformy týdeníku Ekonom a Hospodárské noviny, Bratislava, dále dlouholetý šéfredaktor týdeníku Reflex a po dobu jednoho roku ředitel titulů Blesku. Pavel Šafr s novinářskou prací začal již v době protikomunistické opozice jako člen Demokratické iniciativy.

Tomáš Klvaňa, vysokoškolský učitel a bývalý mluvčí prezidenta republiky.

Jan Jandourek, vysokoškolský učitel a dlouholetý komentátor.

Barbora Tachecí, televizní a rozhlasová novinářka a moderátorka a také bývalá šéfredaktorka stanice Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál.

Z programového dokumentu Free Czech Media:

„Naším cílem je sledovat případy mocenské manipulace, skryté cenzury a zřejmé autocenzury, které se množí v klíčových českých médiích,“ řekl na ustavující schůzi nově zvolený předseda sdružení Pavel Šafr.

Nová organizace novinářů vznikla pod právní formou „zapsaný spolek“ ve dnech 25. výročí pádu komunistického režimu. Motivem k jejímu vzniku je skutečnost, že míra svobody slova a nezávislosti médií na politické moci se právě v období, kdy si Česká republika připomíná čtvrtstoletí od návratu demokratických poměrů, povážlivě snižuje.

Vývoj obsazení orgánů spolku v roce 2015:

V průběhu roku 2015 ze spolku vystoupila Tomáš Klvaňa a Barbora Tachecí. Tomáš Klvaňa dal přednost aktivitám jiného profesního sdružení a Barbora Tachecí pozastavila své členství z ohledem na vysokou pozici v Českém rozhlase.

V roce 2016 nastoupili do spolku Jan Scheinost, Johana Hovorková a Vilém Besser. Koncem roku rezignoval na funkci předsedy spolku Pavel Šafr z ohledem na své připravované podnikatelské aktivity a členská schůze 1.12. 2016 zvolila nový výbor FCM v obsazení:

Johana Hovorková, Jan Jandourek, Jan Scheinost

Předsedkyní spolku se stala Johana Hovorková

 

Činnost FCM v roce 2015

Sdružení se podílelo na provozování nezávislého kritického webu Svobodné fórum, který analyzoval úroveň svobody slova v českých médiích a upozorňoval na situace, které ohrozily ústavní práva občanů České republiky. V podrobné analýze kvantifikoval počet pozitivních a negativních článků ohledně konkrétních politiků a dokázal, že změny vlastnictví mediálních firem vedly ke změněnému informování české veřejnosti, a to jednoznačně v prospěch nové politické moci v zemi, kterou reprezentuje zejména hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše. Sdružení se věnovalo také přednáškové činnosti, a to zejména v spolupráci s iniciativou Klub na obranu demokracie.

V roce 2015 získal web FCM průměrně 20 tisíc návštěv denně a začal s denním komentováním politického dění s akcentem na občanské svobody a budoucnost demokratického režimu v České republice.

 

Činnost FCM v roce 2016

Prostřednictvím vlastních webových stránek členové FCM monitorovali mocenský nátlak na práci novinářů, propojování politické, ekonomické a mediální moci, úbytek faktické plurality a tím i zhoršování podmínek pro férovou politickou soutěž. Sdružení opakovaně upozornilo na riziko koroze demokratických poměrů v České republice a možný nástup autoritativního režimu.

Dalším úkolem Free Czech Media je informovat mezinárodní instituce o stavu svobody slova v naší zemi, navazovat s nimi kontakty a takovou spolupráci, která by napomohla ke zvýšení profesionální úrovně a demokratického povědomí českých novinářů. Web Free Czech Media Svobodné fórum také informuje českou veřejnost i o porušování principů svobody slova v zahraničí.

Free Czech media získala za dobu své existence 4.5 milionu korun v oficiální veřejné sbírce, která podléhá vyúčtování na Magistrátu hlavního města Prahy.

Od počátku roku 2015 sdružení pořádá diskuse o stavu svobody médií v České republice, a to zejména ve spolupráci s iniciativou Klub na obranu demokracie, a provozuje zpravodajské a diskusní webové stránky Svobodné fórum.

Free Czech Media is an association of journalists set against suppression of press freedom. It was founded in Prague on November 18, 2014 by Pavel Šafr, Tomáš Klvaňa, Barbora Tachecí, Jan Jandourek.

„Our goal is to track cases of manipulation by political power, hidden censorship and obvious self-censorship, as these can be seen more and more often with the key Czech media these days,“ said Pavel Šafr, the newly elected chairman of the association, at its constitutive session.

The new journalist association was founded (under the legal form called „filed association“) at the occasion of the 25th anniversary of the fall of the communist regime. The birth of the association responds to the fact that a quarter of century after the return of the democracy, the level of freedom of speech and media´s independence of the political power in the Czech Republic has become alarmingly low.

Through its own website, Free Czech Media aims to monitor the pressure that the political power exerts on journalists and their work; the interconnections between political, economic and medial powers; and the decline of the actual plurality which deteriorates conditions for the fair political competition. The association intends to sound a warning about the risk of corrosion of democratic conditions in the Czech Republic.

Free Czech Media further intends to inform international institutions about the state of freedom of speech in our country, as well as to get in touch and cooperate with them in order to help increase professionalism and democratic awareness of the Czech journalists. The Free Czech Media website will also serve to inform the Czech public about cases of violation of the free speech abroad.

Since the beginning of 2015, the association has been organizing discussions on the state of press freedom in the Czech Republic. It also runs the news and discussion website called Free Forum.

Free Czech Media founders:

Pavel Šafr, long-time editor-in-chief of key Prague dailies, former member of Board of Directors of Mafra a.s. publishing house, former Deputy Managing Director of the publishing house Economia and editor-in-chief of the Reflex weekly.

Tomáš Klvaňa, university teacher and former presidential spokesman.

Jan Jandourek, university teacher and long-time commentator.

Barbora Tachecí, TV and radio journalist and presenter as well as former editor-in-chief of the Czech Radio 1 – Radiožurnál.

Novináři založili sdružení proti omezování svobody médií

Sdružení novinářů proti omezování svobody médií Free Czech Media vzniklo v Praze dne 18. listopadu 2014. Založili ho Pavel ŠafrTomáš KlvaňaBarbora TachecíJan Jandourek a Jefim Fištejn.

„Naším cílem je sledovat případy mocenské manipulace, skryté cenzury a zřejmé autocenzury, které se množí v klíčových českých médiích,“ řekl na ustavující schůzi nově zvolený předseda sdružení Pavel Šafr.

Nová organizace novinářů vznikla pod právní formou „zapsaný spolek“ ve dnech 25. výročí pádu komunistického režimu. Motivem k jejímu vzniku je skutečnost, že míra svobody slova a nezávislosti médií na politické moci se právě v období, kdy si Česká republika připomíná čtvrtstoletí od návratu demokratických poměrů, povážlivě snižuje.

Smyslem činnosti Free Czech Media bude sledovat prostřednictvím vlastních webových stránek mocenský nátlak na práci novinářů, propojování politické, ekonomické a mediální moci, úbytek faktické plurality a tím i zhoršování podmínek pro férovou politickou soutěž. Sdružení tím chce upozorňovat na riziko koroze demokratických poměrů v České republice.

Dalším úkolem Free Czech Media je informovat mezinárodní instituce o stavu svobody slova v naší zemi, navazovat s nimi kontakty a takovou spolupráci, která by napomohla ke zvýšení profesionální úrovně a demokratického povědomí českých novinářů. Web Free Czech Media bude zároveň informovat českou veřejnost i o porušování principů svobody slova v zahraničí.

Od počátku roku 2015 sdružení pořádá diskuse o stavu svobody médií v České republice a provozuje zpravodajské a diskusní webové stránky Svobodné fórum.

Zakladatelé Free Czech Media: 

Pavel Šafr, dlouholetý šéfredaktor klíčových pražských deníků, bývalý člen představenstva vydavatelství Mafra a.s., bývalý zástupce generálního ředitele vydavatelství Economia a šéfredaktor týdeníku Reflex.

Tomáš Klvaňa, vysokoškolský učitel a bývalý mluvčí prezidenta republiky.

Jan Jandourek, vysokoškolský učitel a dlouholetý komentátor.

Barbora Tachecí, televizní a rozhlasová novinářka a moderátorka a také bývalá šéfredaktorka stanice Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál.

Jefim Fištejn, dlouholetý komentátor Radia Svobodná Evropa a dalších médií a také bývalý šéfredaktor Lidových novin.

Novináři založili sdružení proti omezování svobody médií

Sdružení novinářů proti omezování svobody médií Free Czech Media vzniklo v Praze dne 18. listopadu 2014. Založili ho Pavel ŠafrTomáš KlvaňaBarbora TachecíJan Jandourek a Jefim Fištejn.

„Naším cílem je sledovat případy mocenské manipulace, skryté cenzury a zřejmé autocenzury, které se množí v klíčových českých médiích,“ řekl na ustavující schůzi nově zvolený předseda sdružení Pavel Šafr.

Nová organizace novinářů vznikla pod právní formou „zapsaný spolek“ ve dnech 25. výročí pádu komunistického režimu. Motivem k jejímu vzniku je skutečnost, že míra svobody slova a nezávislosti médií na politické moci se právě v období, kdy si Česká republika připomíná čtvrtstoletí od návratu demokratických poměrů, povážlivě snižuje.

Smyslem činnosti Free Czech Media bude sledovat prostřednictvím vlastních webových stránek mocenský nátlak na práci novinářů, propojování politické, ekonomické a mediální moci, úbytek faktické plurality a tím i zhoršování podmínek pro férovou politickou soutěž. Sdružení tím chce upozorňovat na riziko koroze demokratických poměrů v České republice.

Dalším úkolem Free Czech Media je informovat mezinárodní instituce o stavu svobody slova v naší zemi, navazovat s nimi kontakty a takovou spolupráci, která by napomohla ke zvýšení profesionální úrovně a demokratického povědomí českých novinářů. Web Free Czech Media bude zároveň informovat českou veřejnost i o porušování principů svobody slova v zahraničí.

Od počátku roku 2015 sdružení pořádá diskuse o stavu svobody médií v České republice a provozuje zpravodajské a diskusní webové stránky Svobodné fórum.

Zakladatelé Free Czech Media: 

Pavel Šafr, dlouholetý šéfredaktor klíčových pražských deníků, bývalý člen představenstva vydavatelství Mafra a.s., bývalý zástupce generálního ředitele vydavatelství Economia a šéfredaktor týdeníku Reflex.

Tomáš Klvaňa, vysokoškolský učitel a bývalý mluvčí prezidenta republiky.

Jan Jandourek, vysokoškolský učitel a dlouholetý komentátor.

Barbora Tachecí, televizní a rozhlasová novinářka a moderátorka a také bývalá šéfredaktorka stanice Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál.

Jefim Fištejn, dlouholetý komentátor Radia Svobodná Evropa a dalších médií a také bývalý šéfredaktor Lidových novin.

Novináři založili sdružení proti omezování svobody médií

Sdružení novinářů proti omezování svobody médií Free Czech Media vzniklo v Praze dne 18. listopadu 2014. Založili ho Pavel ŠafrTomáš KlvaňaBarbora TachecíJan Jandourek a Jefim Fištejn.

„Naším cílem je sledovat případy mocenské manipulace, skryté cenzury a zřejmé autocenzury, které se množí v klíčových českých médiích,“ řekl na ustavující schůzi nově zvolený předseda sdružení Pavel Šafr.

Nová organizace novinářů vznikla pod právní formou „zapsaný spolek“ ve dnech 25. výročí pádu komunistického režimu. Motivem k jejímu vzniku je skutečnost, že míra svobody slova a nezávislosti médií na politické moci se právě v období, kdy si Česká republika připomíná čtvrtstoletí od návratu demokratických poměrů, povážlivě snižuje.

Smyslem činnosti Free Czech Media bude sledovat prostřednictvím vlastních webových stránek mocenský nátlak na práci novinářů, propojování politické, ekonomické a mediální moci, úbytek faktické plurality a tím i zhoršování podmínek pro férovou politickou soutěž. Sdružení tím chce upozorňovat na riziko koroze demokratických poměrů v České republice.

Dalším úkolem Free Czech Media je informovat mezinárodní instituce o stavu svobody slova v naší zemi, navazovat s nimi kontakty a takovou spolupráci, která by napomohla ke zvýšení profesionální úrovně a demokratického povědomí českých novinářů. Web Free Czech Media bude zároveň informovat českou veřejnost i o porušování principů svobody slova v zahraničí.

Od počátku roku 2015 sdružení pořádá diskuse o stavu svobody médií v České republice a provozuje zpravodajské a diskusní webové stránky Svobodné fórum.

Zakladatelé Free Czech Media: 

Pavel Šafr, dlouholetý šéfredaktor klíčových pražských deníků, bývalý člen představenstva vydavatelství Mafra a.s., bývalý zástupce generálního ředitele vydavatelství Economia a šéfredaktor týdeníku Reflex.

Tomáš Klvaňa, vysokoškolský učitel a bývalý mluvčí prezidenta republiky.

Jan Jandourek, vysokoškolský učitel a dlouholetý komentátor.

Barbora Tachecí, televizní a rozhlasová novinářka a moderátorka a také bývalá šéfredaktorka stanice Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál.

Jefim Fištejn, dlouholetý komentátor Radia Svobodná Evropa a dalších médií a také bývalý šéfredaktor Lidových novin.