Programové prohlášení FCM

Svobodná média jsou nezbytnou podmínkou demokracie. Jejich pluralita a nezávislost na politické moci vytváří prostor pro šíření informací, svobodnou diskusi, veřejnou kontrolu a férovou soutěž politických sil. Svobodné vyjadřování názorů a volné šíření informací se opírají o 17. článek Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního zřízení České republiky. Právo na svobodu projevu je touto Listinou...

▶ Pokračovat ve čtení

Zpráva o činnosti Free Czech Media v letech 2015 a 2016

Sdružení novinářů proti omezování svobody médií Free Czech Media vzniklo v Praze dne 18. listopadu 2014. V návaznosti na zásadní změny ve vlastnictví hlavních českých deníků a dalších významných médií. V letech 2013 a 2014 totiž opustily české prostředí profesionální zahraniční domy, jejichž vydavatelská kultura umožňovala rozvoj a profesionalizaci redakcí, které byly zcela a důsledně nezávislé na politických...

▶ Pokračovat ve čtení