Dopis řediteli TV Nova

Vážený pane generální řediteli,

Obracíme se na Vás jako na statutárního představitele nejsilnější české televize – TV NOVA s otázkami, jež se dotýkají samotné podstaty fungování médií v demokratické zemi. Delší dobu monitorujeme politické a hodnotové vyznění zpravodajství ve vaší televizi a navzdory účelově vypracovaným studím o její objektivitě Vám musíme sdělit, že v relevantních a zásadních politických kauzách zastává Vaše televize orientaci, která je neslučitelná s principy svobodných médií a s také s principy demokratické žurnalistiky.

Rádi bychom Vás upozornili, že naše země, jakožto bývalá kolonie Sovětského svazu je pod opětovaným tlakem ruské agresivní mocenské politiky a naším cílem je přispět k tomu, aby Česká republika tomuto tlaku odolala a zůstala pevnou součástí svobodné euroatlantické rodiny národů.

Opakovaná orientace Vaší televize na podporu našeho proruského prezidenta je ovšem jen jedním z nebezpečných prvků, jež je charakteristický pro zpravodajství na TV NOVA. Dalším takovým projevem je servilní zpravodajství vůči mocenskému predátorovi č. 1, kterým je Andrej Babiš. Jedná se o zakrývání a zlehčování jeho zásadních skandálů. Zaměstnanci TV Nova Emma Smetana a Hanuš Hanslík na celou věc upozornili – a byli propuštěni. Skandál dokonce skončí u soudu.

Třetím nebezpečným rysem Vašeho zpravodajství je nadbíhání xenofobním tendencím v české společnosti, jež rovněž nahrávají anti-evropským náladám.

Chceme Vás před tímto trendem Vaší televize s maximální vážností varovat a zároveň bychom Vám rádi položili následující dotazy, jež se uvedených problémů týkají:

 1. Pane generální řediteli, jakým způsobem zabezpečíte, aby Vaše televize v předvolebním období nepokračovala v preferování politických sil, jež v naší zemi vystupují ve prospěch autoritářského pojetí politiky, xenofobie a přispívají k destrukci demokratického uspořádání?
 2. Uznává Vaše televize hodnoty svobodné společnosti, parlamentní demokracie, ústavního principu svobody slova a myšlenku plné integrace České republiky mezi vyspělé a svobodné země západní Evropy?
 3. Uvědomujte si Vy osobně, že v České republice došlo k závažnému omezení svobody slova vlivem ingerence oligarchů do mediálního prostředí a navíc v naší zemi čelíme zcela bezprecedentní kumulaci politické, ekonomické a mediální moci, která ohrožuje svobodnou politickou soutěž?

Věříme, že chápete závažnost jejich obsahu.  Obrátili jsme se již na pana Švehláka, který zodpovídá za zpravodajství. Otázali jsme se ho také na jeho podnikatelské aktivity. Obdrželi jsme nicneříkající a formální odpověď, kterou bychom si mohli vyložit jako snahu vyhnout se odpovědím, které by dávali smysl.

S přátelským pozdravem

Pavel Šafr

šéfredaktor deníku FORUM 24

Johana Hovorková

předsedkyně Free Czech Media

sdružení pro podporu svobodné žurnalistiky

Příloha:

Otázky, které jsme položili vedoucímu zpravodajství TV NOVA panu Martinu Švehlákovi 27. února 2017:

 1. Jakou roli máte ve firmě 4EG? Máme potvrzeno, že v této firmě vystupujete jako její spolumajitel či osoba, která má zásadní vliv na její fungování a spolurozhodujete o její činnosti.
 2. Máte obchodní vztah s oficiálním jednatelem firmy Tomášem Waltrem? Nebo s někým jiným z této firmy? S Tomášem Sekerou?
 3. Můžete vyvrátit, že jste dohodil firmě 4EG zakázku od firmy Agrofert na web Bezlepek?
 4. Propagovala TV NOVA ve svém zpravodajství weby, které vznikaly ve firmě 4EG? Máme potvrzeno, že Česká justice, Zdravotnický deník i soukromé weby, jež se obsahově týkají činnosti policie a vytvářeli je Vaši podřízení z redakce TV NOVA, se vyskytovaly v televizním zpravodajství TV NOVA.
 5. Kteří zaměstnanci TV Nova pracovali zároveň pro TV Nova i pro weby, jež vznikaly ve 4EG?
 6. Ve kterých zakázkách byla klientem 4EG společnost provozující TV NOVA?
 7. Jaký je Váš vztah k Andreji Babišovi? A jako kontakty udržujete s marketingovými pracovníky hnutí ANO?
 8. Jak dlouho spolupracujete s Markem Hančem z hnutí ANO? Je Vaším přítelem, nebo máte obchodní vztah? Znáte se s ním již z doby, kdy pracoval pro Pavla Béma a nebo až nyní, kdy pracuje pro pana Babiše?
 9. Jak se podle Vás TV Nova postavila k problematice Pražských stavebních předpisů?
 10. Jak se podle Vás postavila TV NOVA ke kauze Čapí hnízdo a ke kauze korunových dluhopisů? Objasnila podle Vás Vaše redakce veřejnosti podstatu obou kauz?

Dne 27. února 2017 nám odpověděla mluvčí TV NOVA:

Dobrý den,

posílám vám vyjádření za skupinu Nova (citovat můžete mne):

Ve zpravodajství máme standardně nastavenou celou řadu interních i externích kontrolních mechanismů, včetně výzkumů vyváženosti, které pro nás pravidelně zpracovává externí nezávislá renomovaná firma. Prostřednictvím uvedených mechanismů zajišťujeme maximální míru objektivity a vyváženosti. Jsme přesvědčeni, že divákům nabízíme vyvážené a objektivní zpravodajství.

S pozdravem

Jana Ondrejechová
Koordinátor korporátního PR / Corporate PR Coordinator