Dopis do Evropského parlamentu

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abychom se na Vás obrátili se závažnými informacemi ohledně situace médií v České republice. custodia iphone 7 rosa apple V naší zemi došlo v posledních třech letech k závažným mocenským zásahům proti principu nezávislosti redakcí klíčových deníků, k následným pokusům o manipulaci zpravodajstvím nejsilnější televizní stanice a rovněž k zastrašování reportérů veřejnoprávní televize. cover iphone 7 custodia jenuos custodia iphone 5s dell inter Jsme sdružení novinářů, kteří na snížení míry svobody médií zareagovali veřejným vystupováním a sbíráním faktů o výrazně negativní změně v šíření svobodných informací v České republice. custodia iphone libretto a specchio Tato závažná změna se týká nátlaku na novináře a omezování publikace kritických informací o současném hegemonovi politické moci, Andreji Babišovi. custodia iphone 6 antiscivolo Dozvěděli jsme se, že Evropský parlament by mohl zařadit téma o riziku manipulace v českých médiích na program svého jednání. custodia milan iphone 5 custodia iphone 7 calcio Česká republika se v přístupových smlouvách s Evropskou unií zavázala k dodržování pravidel demokratické společnosti, a proto je takové jednání Evropského parlamentu podle nás zcela legitimní. iphone 6 custodia pelle Stejně tak je proto legitimní i to, že se na Vás obracíme s naší starostí o budoucnost svobody médií v České republice. Naše svoboda je nepochybně na prvním místě zodpovědností nás, občanů České republiky. custodia apple iphone a portafoglio custodia intera iphone 5s Věříme ale, že solidarita našich partnerů v demokratické Evropě je pro naše úsilí při obraně demokracie rovněž důležitá, a jsme za ni vděčni. Považujeme proto iniciativu poslanců Evropského parlamentu ohledně projednání otázky ohrožení svobody médií v České republice za přiměřenou. Pokles míry svobody v oblasti šíření informací a kritické publicistiky v České republice je reálný a značný a rádi bychom Vás proto seznámili s následujícími fakty:

 1. Česká republika patřila od obnovy demokracie v roce 1989 až do roku 2013 k zemím s nejvyšší mírou nezávislosti médií. custodia 360 iphone 6s plus Byl to výsledek šťastné souhry vlivů.

Jednak šlo o étos nové demokratické politické reprezentace zosobněné prezidentem Václavem Havlem, který téma svobody slova a šíření informací považoval za fundamentální činitel obnovené demokracie. custodia iphone 7 portafoglio Zároveň se ale na praktické realizaci šíření svobodných informací a nezávislé novinářské práce podílely profesionální mediální domy ze Spolkové republiky Německo a z dalších zemí s rozvinutou demokratickou kulturou. custodia militare iphone 8 9 x custodia iphone custodia iphone 8 opaca Zejména západní vydavatelé novinových titulů umožnili rozvoj nezávislé žurnalistiky, která byla zcela nezávislá na politické moci, a mohla tak plnit úlohu veřejné kontroly.

 1. Tato situace se prudce změnila v roce 2013, kdy nejsilnější vydavatelství seriózních novin koupil od německé společnosti RBVG z Düsseldorfu domácí magnát v chemickém a zemědělském průmyslu Andrej Babiš se svým holdingem Agrofert.

Andrej Babiš převzal tradiční liberální deníky Mladou frontu DNES (masový zpravodajský titul) a Lidové noviny (titul české inteligence) a dále hlavní pražské noviny Metro, a to včetně jejich silných internetových verzí iDNES.cz a lidovky.cz. custodia iphone 6 nike rosso Následně k tomu přikoupil nejsilnější komerční rozhlasovou stanici Rádio Impuls. V téže době, kdy takto razantně vstoupil na mediální trh, zahájil rovněž agresivní politickou kampaň se svým novým „protestním“ hnutím „ANO“ (v překladu „Yes“). custodia iphone 7 in pelle S tímto hnutím následně uspěl v parlamentních volbách na podzim roku 2013. custodia iphone 6s waterproof custodia di iphone 8 plus luce led V roce 2014 vstoupil do vlády a stal se vicepremiérem a ministrem financí. Souběh jeho razantního vstupu na mediální trh s jeho politickým úspěchem je pro pochopení současných poměrů v naší zemi klíčový. custodia apple iphone 6 plus custodia iphone s8 custodia silicone leopardo iphone 6 plus custodia iphone 7silicone Přesněji řečeno, jeho politický úspěch by nebyl bez jeho mediální aktivity vůbec možný. bovon custodia batteria per iphone 7 plus custodia iphone se elegante Dokud Andrej Babiš neovládal velkou část médií, byl veřejností vnímán spíše jako velmi kontroverzní podnikatel. custodia iphone 6 plus chanel Z MF DNES i LN po jeho vstupu odešli prakticky všichni zkušení reportéři a dokonce i oba šéfredaktoři a styl informování těchto listů se prudce změnil. custodia iphone cellular line Tato změna se pak odrazila na celé mediální sféře, neboť význam zmíněných novin byl pro utváření názorů a vzorců chování v české společnosti dlouhá léta značný. custodia iphone 6 heavy duty custodia iphone 6 ultra slim

 1. Odchod všech západních vydavatelů tisku z českého trhu a nástup českých miliardářů na jejich místo ve vlastnictví médií způsobil zřetelný úpadek ve standardech žurnalistické práce v českých redakcích. custodia iphone 6 ringke custodia iphone 5s basket Čeští miliardáři nemají svá média jako svoji hlavní podnikatelskou aktivitu, kterou by profesionálně rozvíjeli vzhledem k potřebám veřejnosti, nýbrž jako doprovodný nástroj své komunikace a prosazování svých podnikatelských i politických cílů.

Vzhledem k dominantnímu postavení Andreje Babiše v české ekonomice, politice i v oblasti médií se ostatní miliardáři neodvažují ke konkurenčnímu chování, nýbrž s ním uzavírají tiché i otevřené dohody, jejichž výsledkem je umlčení kritiky i v těch listech, které do vlastnictví Agrofertu Andreje Babiše přímo nepatří. custodia intera iphone 6 plus Tato obsahová manipulace a zamezení kritice se týká zejména nejsilnějšího masového bulvárního deníku BLESK. custodia iphone 7 plus ferrari Vznikl tak kartel proti svobodnému šíření informací a tím i proti české veřejnosti.

 1. V oblasti televizí dosáhl Andrej Babiš svým vlivem i vstřícného vyznění informací v hlavní komerční televizi TV NOVA stejně jako ve druhé nejsilnější televizi TV PRIMA. amazon basic custodia iphone 7 Z TV NOVA byli dokonce vyhozeni dva reportéři, kteří usilovali o nezávislou žurnalistiku a šíření kritických informací. custodia a portafoglio per iphone 7 custodia foglio iphone x Oba se obrátili na soud.
 1. Vůči reportérům veřejnoprávní České televize, kteří se nevzdali principů nezávislé novinářské práce, se Andrej Babiš a jeho holding Agrofert pokouší zasáhnout řadou žalob a stížností. custodia sacchetto iphone 6 custodia iphone 7 plus spiegen Používá přitom také metod difamace, šíření pomluv o „zkorumpovaných novinářích“ a vulgární urážky.
 1. Novináři, kteří již nemohou pracovat v redakcích velkých mediálních domů, založili řadu nových internetových projektů (Echo 24, Forum 24, Hlídací pes, Neovlivní). custodia iphone 6 joyguard custodia bianca iphone 7 custodia iphone sei custodia integrale iphone 8 plus Tyto projekty si sice postupně získávají početné skupiny čtenářů a uživatelů, nicméně jejich pozici oproti velkým médiím lze na základě naší zkušenosti z období komunistického režimu nazvat „novým undergroundem“.

K tomuto dopisu přikládáme tabulky z analýzy našeho sdružení, které na výčtu a zabarvení konkrétních článků ukazují, jak se v denících MF DNES, Lidové noviny a také v bulvárním deníku BLESK změnilo informování ohledně osoby Andreje Babiše. custodia lucrin iphone x Dokládají, že kritické články byly potlačeny či byl umenšen jejich počet a místo nich převážily články pozitivní, často až oslavné, a také se razantně zvýšilo množství článků neutrálních, které výrazně zvýšily vizibilitu a veřejnou relevanci osoby majitele novin. custodia iphone 6s redbull custodia 360 gradi iphone 5s Zároveň přikládáme dopis, kterým jsme se obrátili na generálního ředitele TV NOVA a kde ho upozorňujeme na manipulaci zpravodajstvím nejsledovanější české televize. Domníváme se, že uvedené skutečnosti přesvědčivě dokládají závažnost omezování a ovlivňování novinářské práce v naší zemi. custodia iphone 6 juventus Děkujeme Vám za zájem o situaci médií v České republice a jsme připraveni poskytnout další informace. custodia lego iphone 7 plus Naším cílem je bránit svobodné prostředí. custodia iphone 6 shieldon Johana Hovorková Pavel Šafr Předsedkyně Free Czech Media šéfredaktor FORUM 24 Free Czech Media, sdružení novinářů pro obranu svobodné žurnalistiky a internetový deník FORUM 24 Adresováno: Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci ANALÝZA MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A DENÍKU BLESK Blesk Dnes LN Tabulka LN Tabulka MF Dnes Vážený pan Christian Mainusch Generální ředitel TV NOVA Vážený pane generální řediteli, Obracíme se na Vás jako na statutárního představitele nejsilnější české televize – TV NOVA s otázkami, jež se dotýkají samotné podstaty fungování médií v demokratické zemi. custodia iphone 6 rugged custodia iphone 5c trasparente Delší dobu monitorujeme politické a hodnotové vyznění zpravodajství ve vaší televizi a navzdory účelově vypracovaným studím o její objektivitě Vám musíme sdělit, že v relevantních a zásadních politických kauzách zastává Vaše televize orientaci, která je neslučitelná s principy svobodných médií a s také s principy demokratické žurnalistiky. custodia borsetta iphone 7 custodia iphone x bici custodia iphone x specchio Rádi bychom Vás upozornili, že naše země, jakožto bývalá kolonie Sovětského svazu je pod opětovaným tlakem ruské agresivní mocenské politiky a naším cílem je přispět k tomu, aby Česká republika tomuto tlaku odolala a zůstala pevnou součástí svobodné euroatlantické rodiny národů. custodia iphone 6 plus militare custodia iphone 8 portafoglio cellularline Opakovaná orientace Vaší televize na podporu našeho proruského prezidenta je ovšem jen jedním z nebezpečných prvků, jež je charakteristický pro zpravodajství na TV NOVA. custodia apple in silicone iphone 6 Dalším takovým projevem je servilní zpravodajství vůči mocenskému predátorovi č. 1, kterým je Andrej Babiš. Jedná se o zakrývání a zlehčování jeho zásadních skandálů. custodia cellular line iphone 6 Třetím nebezpečným rysem Vašeho zpravodajství je nadbíhání xenofobním tendencím v české společnosti, jež rovněž nahrávají anti-evropským náladám. custodia morbida iphone 6 custodia iphone 7 in vetro custodia impermeabile per iphone 7 Chceme Vás před tímto trendem Vaší televize s maximální vážností varovat a zároveň bychom Vám rádi položili následující dotazy, jež se uvedených problémů týkají:

 1. Pane generální řediteli, jakým způsobem zabezpečíte, aby Vaše televize v předvolebním období nepokračovala v preferování politických sil, jež v naší zemi vystupují ve prospěch autoritářského pojetí politiky, xenofobie a přispívají k destrukci demokratického uspořádání?
 2. Uznává Vaše televize hodnoty svobodné společnosti, parlamentní demokracie, ústavního principu svobody slova a myšlenku plné integrace České republiky mezi vyspělé a svobodné země západní Evropy?
 3. Uvědomujte si Vy osobně, že v České republice došlo k závažnému omezení svobody slova vlivem ingerence oligarchů do mediálního prostředí a navíc v naší zemi čelíme zcela bezprecedentní kumulaci politické, ekonomické a mediální moci, která ohrožuje svobodnou politickou soutěž?

Věříme, že chápete závažnost jejich obsahu. custodia sub iphone 6s Obrátili jsme se již na pana Švehláka, který zodpovídá za zpravodajství. Otázali jsme se ho také na jeho podnikatelské aktivity. custodia libro iphone 8 plus Obdrželi jsme nicneříkající a formální odpověď, kterou bychom si mohli vyložit jako snahu vyhnout se odpovědím, které by dávali smysl. S přátelským pozdravem Pavel Šafr šéfredaktor deníku FORUM 24 Johana Hovorková předsedkyně Free Czech Media sdružení pro podporu svobodné žurnalistiky   Příloha dopisu   Otázky, které jsme položili vedoucímu zpravodajství TV NOVA panu Martinu Švehlákovi 27. apple custodia pelle iphone x února 2017:

 1. Jakou roli máte ve firmě 4EG? Máme potvrzeno, že v této firmě vystupujete jako její spolumajitel či osoba, která má zásadní vliv na její fungování a spolurozhodujete o její činnosti.
 2. Máte obchodní vztah s oficiálním jednatelem firmy Tomášem Waltrem? Nebo s někým jiným z této firmy? S Tomášem Sekerou?
 3. Můžete vyvrátit, že jste dohodil firmě 4EG zakázku od firmy Agrofert na web Bezlepek?
 4. Propagovala TV NOVA ve svém zpravodajství weby, které vznikaly ve firmě 4EG? Máme potvrzeno, že Česká justice, Zdravotnický deník i soukromé weby, jež se obsahově týkají činnosti policie a vytvářeli je Vaši podřízení z redakce TV NOVA, se vyskytovaly v televizním zpravodajství TV NOVA.
 5. Kteří zaměstnanci TV Nova pracovali zároveň pro TV Nova i pro weby, jež vznikaly ve 4EG?
 6. Ve kterých zakázkách byla klientem 4EG společnost provozující TV NOVA?
 7. Jaký je Váš vztah k Andreji Babišovi? A jaké kontakty udržujete s marketingovými pracovníky hnutí ANO?
 8. Jak dlouho spolupracujete s Markem Hančem z hnutí ANO? Je Vaším přítelem, nebo máte obchodní vztah? Znáte se s ním již z doby, kdy pracoval pro Pavla Béma a nebo až nyní, kdy pracuje pro pana Babiše?
 9. Jak se podle Vás TV Nova postavila k problematice Pražských stavebních předpisů?
 10. Jak se podle Vás postavila TV NOVA ke kauze Čapí hnízdo a ke kauze korunových dluhopisů? Objasnila podle Vás Vaše redakce veřejnosti podstatu obou kauz?

Dne 27. února 2017 nám odpověděla mluvčí TV NOVA: Dobrý den, posílám vám vyjádření za skupinu Nova (citovat můžete mne): Ve zpravodajství máme standardně nastavenou celou řadu interních i externích kontrolních mechanismů, včetně výzkumů vyváženosti, které pro nás pravidelně zpracovává externí nezávislá renomovaná firma. Prostřednictvím uvedených mechanismů zajišťujeme maximální míru objektivity a vyváženosti. Jsme přesvědčeni, že divákům nabízíme vyvážené a objektivní zpravodajství.