Logo FCM
Česky English Deutsch русский Français
Logo
Sdružení pro svobodnou žurnalistiku

Zpráva o činnosti Free Czech Media v letech 2015 a 2016

Sdružení novinářů proti omezování svobody médií Free Czech Media vzniklo v Praze dne 18. listopadu 2014. V návaznosti na zásadní změny ve vlastnictví hlavních českých deníků a dalších významných médií.

V letech 2013 a 2014 totiž opustily české prostředí profesionální zahraniční domy, jejichž vydavatelská kultura umožňovala rozvoj a profesionalizaci redakcí, které byly zcela a důsledně nezávislé na politických místech. Novinářská práce se v naší zemi rozvíjela v letech 1990–2012 podle standardů liberální žurnalistiky západních demokracií. Redakce přijímaly své etické kodexy a zaváděly profesionální pravidla práce. Žurnalistika byla chápána jako veřejný prostředek, jímž se občané mohou dovolávat svých ústavních práv a jimi může veřejnost jako celek kontrolovat výkon politické a státní moci.

Spolek FREE CZECH MEDIA založili

Pavel Šafr, dlouholetý šéfredaktor klíčových pražských deníků, bývalý člen představenstva vydavatelství Mafra a.s., šéfredaktor Lidových novin, Mladé fronty DNES, zástupce generálního ředitele vydavatelství Economia a vedoucí projektu reformy týdeníku Ekonom a Hospodárské noviny, Bratislava, dále dlouholetý šéfredaktor týdeníku Reflex a po dobu jednoho roku ředitel titulů Blesku. Pavel Šafr s novinářskou prací začal již v době protikomunistické opozice jako člen Demokratické iniciativy.

Tomáš Klvaňa, vysokoškolský učitel a bývalý mluvčí prezidenta republiky.

Jan Jandourek, vysokoškolský učitel a dlouholetý komentátor.

Barbora Tachecí, televizní a rozhlasová novinářka a moderátorka a také bývalá šéfredaktorka stanice Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál.

Z programového dokumentu Free Czech Media:

„Naším cílem je sledovat případy mocenské manipulace, skryté cenzury a zřejmé autocenzury, které se množí v klíčových českých médiích,“ řekl na ustavující schůzi nově zvolený předseda sdružení Pavel Šafr.

Nová organizace novinářů vznikla pod právní formou „zapsaný spolek“ ve dnech 25. výročí pádu komunistického režimu. Motivem k jejímu vzniku je skutečnost, že míra svobody slova a nezávislosti médií na politické moci se právě v období, kdy si Česká republika připomíná čtvrtstoletí od návratu demokratických poměrů, povážlivě snižuje.

Vývoj obsazení orgánů spolku v roce 2015:

V průběhu roku 2015 ze spolku vystoupila Tomáš Klvaňa a Barbora Tachecí. Tomáš Klvaňa dal přednost aktivitám jiného profesního sdružení a Barbora Tachecí pozastavila své členství z ohledem na vysokou pozici v Českém rozhlase.

V roce 2016 nastoupili do spolku Jan Scheinost, Johana Hovorková a Vilém Besser. Koncem roku rezignoval na funkci předsedy spolku Pavel Šafr z ohledem na své připravované podnikatelské aktivity a členská schůze 1.12. 2016 zvolila nový výbor FCM v obsazení:

Johana Hovorková, Jan Jandourek, Jan Scheinost

Předsedkyní spolku se stala Johana Hovorková

 

Činnost FCM v roce 2015

Sdružení se podílelo na provozování nezávislého kritického webu Svobodné fórum, který analyzoval úroveň svobody slova v českých médiích a upozorňoval na situace, které ohrozily ústavní práva občanů České republiky. V podrobné analýze kvantifikoval počet pozitivních a negativních článků ohledně konkrétních politiků a dokázal, že změny vlastnictví mediálních firem vedly ke změněnému informování české veřejnosti, a to jednoznačně v prospěch nové politické moci v zemi, kterou reprezentuje zejména hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše. Sdružení se věnovalo také přednáškové činnosti, a to zejména v spolupráci s iniciativou Klub na obranu demokracie.

V roce 2015 získal web FCM průměrně 20 tisíc návštěv denně a začal s denním komentováním politického dění s akcentem na občanské svobody a budoucnost demokratického režimu v České republice.

 

Činnost FCM v roce 2016

Prostřednictvím vlastních webových stránek členové FCM monitorovali mocenský nátlak na práci novinářů, propojování politické, ekonomické a mediální moci, úbytek faktické plurality a tím i zhoršování podmínek pro férovou politickou soutěž. Sdružení opakovaně upozornilo na riziko koroze demokratických poměrů v České republice a možný nástup autoritativního režimu.

Dalším úkolem Free Czech Media je informovat mezinárodní instituce o stavu svobody slova v naší zemi, navazovat s nimi kontakty a takovou spolupráci, která by napomohla ke zvýšení profesionální úrovně a demokratického povědomí českých novinářů. Web Free Czech Media Svobodné fórum také informuje českou veřejnost i o porušování principů svobody slova v zahraničí.

Free Czech media získala za dobu své existence 4.5 milionu korun v oficiální veřejné sbírce, která podléhá vyúčtování na Magistrátu hlavního města Prahy.

Od počátku roku 2015 sdružení pořádá diskuse o stavu svobody médií v České republice, a to zejména ve spolupráci s iniciativou Klub na obranu demokracie, a provozuje zpravodajské a diskusní webové stránky Svobodné fórum.